fbpx

Symfony Command – stwórz własną komendę konsolową

Symfony Command – stwórz własną komendę konsolową

Nie raz w aplikacjach potrzebujemy, aby pewne procesy wywoływały się regularnie. W Cross Skills wydarzenia po dacie ich zakończenia powinny zmieniać status na zakończone. Jak to zrobić? Naturalnie do głowy przychodzi cron i bardzo dobrze. Jednak coś w tym cronie trzeba wywołać. Jak to zrobić dla aplikacji w Symfony? Bardzo prosto, wystarczy zdefiniować komendę konsolową czyli symfony command, która uruchomi odpowiedni proces.

Konfiguracja Symfony Command

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class OverdueEventsCommand extends Command
{
  protected function configure()
  {
    $this
      ->setName('event:overdue')
      ->setDescription('Change status overdue events.')
      ->addArgument(
        'date',
        InputArgument::OPTIONAL,
        'Change status only for events for the day 2017-05-20 bin/console event:overdue 2017-05-20"'
      );
  }

  /**
   * @param InputInterface $input
   * @param OutputInterface $output
   */
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $output->writeln('Start.....');

    //...
    $output->writeln('.....End');
  }
}

Tak oto wygląda komenda. Dziedziczy z klasy Command zawartej w Console Component. Możesz go zainstalować composerem: symfony/console. Aby skonfigurować sposób wywołania komendy musimy stworzyć funkcję configure(), w której jak w powyższym przykładzie, określamy samą komendę, ustawiamy opis podpowiadający użytkownikom, co dana komenda robi. Parametry opcjonalne i wymagane również określamy w tym miejscu, wyżej jest przykład parametru opcjonalnego, jeśli chcemy ustawić parametr wymagany, wystarczy, że zamiast InputArgument::OPTIONAL podamy InputArgument::REQUIRED. Druga funkcja to execute() przyjmująca parametry wejścia i wyjścia. Jak łatwo się domyślić to tutaj znajdziemy ciało komendy, czyli kompletny proces.

Jak użyć kontenera?

Jeśli chcemy w komendzie wywołać serwis, musimy lekko zmodyfikować powyższy kod.

namespace EventBundle\Command;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Command\ContainerAwareCommand;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class OverdueEventsCommand extends ContainerAwareCommand
{
  protected function configure()
  {
    $this
      ->setName('event:overdue')
      ->setDescription('Change status overdue events.')
      ->addArgument(
        'date',
        InputArgument::OPTIONAL,
        'Change status only for events for the day 2017-05-20 bin/console event:overdue 2017-05-20"'
      )
      ->addOption(
        'current_month',
        null,
        InputOption::VALUE_REQUIRED,
        'Process events only from this month example: --current-month"'
      );
  }

  /**
   * @param InputInterface $input
   * @param OutputInterface $output
   */
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $output->writeln('Start.....');

     $date = $input->getArgument('date');
     $this->getContainer()->get('event.overdue_process')->process($date);

    $output->writeln('.....End');
  }
}

Pojawiły się tutaj dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że zamiast dziedziczyć z klasy Command, dziedziczy z klasy ContainerAwareCommand. Dzięki tej zmianie możemy korzystać z kontenera, jak jest to zaprezentowane w funkcji execute. Dodatkowo pokazałam jak zmodyfikować komendę, dodając opcję zamiast parametru. Pobranie informacji czy komenda została wykonana z opcją działa tak samo, jak pobrania argumentu. Na inpucie wystarczy wywołać funkcję getOption(‘nazwa_opcji’). Jak widać, output jest wykorzystywany do wyświetlaniu w konsoli informacji z samego procesu. Tak wykonana funkcja może zostać zarówno wykonana przez Ciebie w konsoli np. bin/console event:overdue, jak i w cronie.

Mam nadzieję, że już wiesz jak stworzyć i wywołać np. w cronie swoją własną komendę. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało zadaj je w komentarzu.

Zgarnij darmowy ebook i cotygodniową dawkę wiedzy

.
Magdalena Limanówka-Kuciel
magdalena@panizkomputerem.pl

Jestem programistką, która lubi mieć ręce pełne roboty. Do życia potrzebuje komputera z internetem i kubka gorącej kawy. Więcej na stronie o mnie.