fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY www.panizkomputerem.pl

 

Drogi Użytkowniku!

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników korzystających z usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://www.panizkomputerem.pl/ oraz na jego podstronach wprowadziłam tą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką prywatności. Poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez mnie Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies i innych technologiach, które są wykorzystywane na mojej stronie.

W razie pytań lub wątpliwości możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl

Pozdrawiam Cię serdecznie
Magdalena Limanówka-Kuciel – Pani z komputerem

SPIS TREŚCI
# Newsletter
1. Jak się ze mną skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?
2. Co oznaczają poszczególne pojęcia używane przeze mnie w Polityce prywatności?
3. Kto powinien się zapoznać z tym dokumentem? W jaki sposób przekazujesz mi swoje dane osobowe?
4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzam Twoje dane osobowe?
5. Skąd mam Twoje dane osobowe?
6. Jakie informacje na Twój temat przetwarzam?
7. Przez jaki czas będę przetwarzać Twoje dane osobowe?
8. Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?
9. Czy przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
10. Jakie prawa Ci przysługują? Czego możesz się domagać?
11. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?
12. Kiedy możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?
13. Czy masz obowiązek podania swoich danych osobowych?
14. Czy dokonuję zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania?
15. Czy Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne?
16. Czy odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których mogą być przekierowania z mojego serwisu?
17. Czy stosuję pliki cookies i czym one są?
18. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
19. W jakich celach korzystam z „własnych” plików cookies?
20. W jakich celach korzystam z plików cookies „podmiotów trzecich”?
21. Jakie informacje zbierane są w ramach tzw. logów serwera?
22. Czy mogę wprowadzić zmiany do Polityki prywatności?

# NEWSLETTER
Zapisując się na mój Newsletter, musisz podać w odpowiednim miejscu swoje imię i adres e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie, w celu dodania adresu e-mail do bazy moich subskrybentów, musisz potwierdzić chęć zapisu, zaznaczając odpowiedni checkbox z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki Newslettera i otrzymywania informacji handlowych i marketingowych. W celu aktywacji usługi Newsletter należy ją aktywować poprzez kliknięcie linku, który otrzymasz na adres e-mail podany w trakcie zapisu na Newsletter. Dane pozyskane w ten sposób są dodawane do listy mailingowej i wykorzystywane jedynie w celu wysyłania Ci Newslettera, czyli informacji o nowych artykułach blogowych, nowościach, polecanych linkach, wydarzeniach, usługach i produktach związanych z blogiem.

Zapisując się na mój Newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając chęć zapisu na Newsletter zgadzasz się również na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego moich produktów i usług oraz przedstawiania Ci informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Usługa subskrypcji Newslettera udostępniana jest jedynie tym osobom, które wyrażą odpowiednią zgodę poprzez akceptację checkboxa przy zapisie na Newsletter oraz potwierdzą w pierwszym e-mailu link aktywujący subskrypcję Newslettera. Jeśli nie klikniesz w link aktywujący, nie zostaniesz dopisany do bazy moich subskrybentów i nie będziesz otrzymywał ode mnie wiadomości.

Usługa Newsletter jest usługą świadczoną drogą elektroniczną i świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, bądź do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że swoje zgody możesz wycofać w każdym momencie, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Ci Newslettera. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zrezygnować z usługi Newsletter należy kliknąć aktywny link do anulowania subskrypcji/wypisania się z Newslettera znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail typu Newsletter. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Informacje dotyczące tego, jak przetwarzam Twoje dane osobowe pozyskane w celu wysyłania Ci Newslettera znajdują się w dalszej części Polityki prywatności.

1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
(Jak się ze mną skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Limanówka-Kuciel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lime Solutions Magdalena Limanówka-Kuciel, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Szkolna 12, 32-067 Tenczynek, NIP: 5130253305, REGON: 369279520. Kontakt ze mną w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl

2. DEFINICJE
(Co oznaczają poszczególne pojęcia używane przeze mnie w Polityce prywatności?)

Na potrzeby tej Polityki prywatności przyjmuję, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Serwis – strona internetowa Administratora danych osobowych dostępna pod adresem https://www.panizkomputerem.pl/ i wszystkich jej podstronach i wszystkie usługi świadczone w domenie, w szczególności Sklep, Newsletter, formularz do umieszczenia komentarza, formularz kontaktowy itp.
 • Sklep – sklep internetowy Administratora danych osobowych działający pod adresem https://panizkomputerem.pl/sklep/ i jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu Produktów lub Usług dostępnych w Sklepie, zgodnie z Regulaminem.
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności składa Zamówienie, przegląda strony Serwisu, zapisuje się na Newsletter, umieszcza komentarz, kontaktuje się ze mną, „polubiła” lub „obserwuje” mój fanpage lub konto na portalu społecznościowym.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu listów elektronicznych z informacjami o nowych artykułach blogowych, nowościach, usługach i produktach związanych z blogiem, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. KOGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?
(Kto powinien się zapoznać z tym dokumentem? W jaki sposób przekazujesz mi swoje dane osobowe?)

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://www.panizkomputerem.pl/ i wszystkich jego podstronach, w szczególności:

 • osób przeglądających strony Serwisu;
 • osób składających Zamówienie w Sklepie;
 • osób posiadających Konto w Sklepie lub Konto na platformie kursowej;
 • osób składających reklamację lub składających oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • osób zapisujących się na Newsletter;
 • osób zapisujących się na Webinar;
 • osób dodających opinię o Produkcie lub Usłudze;
 • osób dodających komentarz do wpisu blogowego;
 • osób kontaktujących się ze mną e-mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • osób, które zdecydowały się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) lub w inny sposób zostawiły mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, wpis, opinię, weszły w interakcje z moimi treściami, itp.). Informuję Cię, że zasady odnoszące się do fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych ustalam ja, jako Administrator danych osobowych, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage lub konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami. Zachęcam Cię zatem do zapoznania się z tymi zasadami.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzam Twoje dane osobowe?)
Dane osobowe pozyskane przeze mnie w ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem.

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży zawartych na zasadach określonych w Regulaminie (w szczególności w związku ze złożeniem Zamówienia, założeniem Konta w Sklepie, założeniem Konta na platformie kursowej), innych zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym Zamówieniem, w tym jego potwierdzeniem i informowaniem o jego statusie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest mój usprawiedliwiony interes polegający na realizacji procedury odstąpienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej, wystawienia faktury, czy spełnienia innych obowiązków – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w szczególności przepisy regulujące kwestie obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta, na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera i na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną wyrażona podczas zapisywania się na Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wzięcia udziału w organizowanym Webinarze – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta, na przetwarzanie jego danych osobowych w celu organizacji Webinaru wyrażona podczas zapisywania się na Webinar (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • umieszczenia w Serwisie opinii o Produkcie lub Usłudze, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – w tym wypadku przyjmuje się, że zamieszczenie przez Użytkownika opinii o Produkcie lub Usłudze w odpowiednim formularzu służącym do publikacji opinii lub przesłanie jej/zamieszczenie w inny możliwy sposób oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • umieszczenia w Serwisie komentarza do wpisu blogowego, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – zamieszczenie przez Użytkownika komentarza w odpowiednim formularzu służącym do publikacji komentarzy i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • kontaktu ze mną, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań (niezwiązanych z realizowanymi Zamówieniami) kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, formularza kontaktowego, innych środków porozumiewania się na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), w tym obsługi grupy i fanpage’a na portalu Facebook (Grupa: https://www.facebook.com/groups/paniezkomputerem.biznesonline, Fanpage: https://www.facebook.com/panizkomputerem/) oraz konta na Instagramie, Twitter, LinkedIn (https://www.instagram.com/panizkomputerem/, https://twitter.com/PanizKomputerem) – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami na tych platformach, kierowaniu do nich treści marketingowych oraz komunikacji z nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przez przepisy prawa – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w tym związanych z zawartymi umowami) – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych Użytkownika, które pozwolą mi ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (m.in. poprzez korzystanie z narzędzi do remarketingu), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania satysfakcji Kupujących i określenia jakości obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowania i zarządzania Serwisem, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie
 • uzasadniony interes polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?
(Skąd mam Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, w szczególności wtedy, gdy:

 • przeglądasz strony Serwisu;
 • złożysz Zamówienie w Sklepie;
 • założysz Konto w Sklepie lub Konto na platformie kursowej;
 • prześlesz reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • zapiszesz się na mój Newsletter;
 • zapiszesz się na mój Webinar;
 • dodasz opinię o Produkcie lub Usłudze;
 • dodasz komentarz do wpisu blogowego;
 • skontaktujesz się ze mną e-mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.).

Ponadto, z uwagi na to, że Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich, część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się poniżej w części poświęconej plikom cookies (pkt 17 i następne).

6. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEZE MNIE PRZETWARZANE?

(Jakie informacje na Twój temat przetwarzam?)

Zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas realizacji Zamówienia w Sklepie, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma), zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, numer NIP firmy, uwagi do zamówienia. Dane osobowe gromadzone są za pomocą Formularza Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zrealizowania Zamówienia i jego rozliczenia.

Podczas zakładania Konta w Sklepie lub Konta na platformie kursowej zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: adres e-mail oraz hasło. W ramach edycji swojego konta możesz podać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), telefon, numer NIP firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Posiadanie Konta na platformie kursowej jest konieczne do korzystania z Kursów online.

Podczas składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: dane zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię, nazwisko, firma, numer NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (jeżeli zwrot pieniędzy ma nastąpić na rachunek bankowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia reklamacji, czy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podczas zapisu na Newsletter zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Newsletter. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera może ponadto odnotowywać Twoją aktywność i podejmowane działania związane z przesyłanymi przez mnie e-mailami, tj. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w zamieszczone linki, moment wypisania się z Newslettera, itp.

Podczas zapisu na Webinar zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Webinar i wzięcia w nim udziału.
Podczas dodania opinii o Produkcie lub Usłudze zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: nazwa (nazwa może zawierać dane osobowe, tj. imię lub nazwisko), adres e-mail, imię i nazwisko oraz Twój wizerunek/awatar (w przypadku, gdy opinię zamieszczasz na portalu społecznościowym). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania opinii o Produkcie lub Usłudze.

Podczas dodania komentarza do wpisu blogowego zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail, adres strony internetowej (opcjonalnie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w Serwisie.

Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą się ze mną kontaktujesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.), mogę przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane mi przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Przez jaki czas będę przetwarzać Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z składaniem Zamówień, bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym Zamówieniem oraz rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia i rozpatrywania reklamacji, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy. Dane te będą również przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków natury podatkowej i księgowej nałożonych na mnie przez przepisy prawa. Ponadto, po upływie tego terminu, dane osobowe przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień oraz rozpatrywania reklamacji mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z założeniem Konta lub Konta na platformie kursowej będą przetwarzane przeze mnie przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto. Usunięcie Konta w Sklepie nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach za jego pośrednictwem. Usunięcie Konta na platformie kursowej uniemożliwi Ci korzystanie z zakupionych Kursów online.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej na odległość będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji procedury odstąpienia, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy. Dane te będą również przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków natury podatkowej i księgowej nałożonych na mnie przez przepisy prawa. Ponadto, po upływie tego terminu, dane osobowe przetwarzane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej na odległość mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będą przetwarzane przeze mnie przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili. Dane osobowe osób, które wypisały się z Newslettera będą następnie przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera i chwili jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Webinar będą przetwarzane przeze mnie przez okres 1 roku od dnia odbycia Webinaru, a następnie zostaną usunięte z bazy.
  Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem opinii o Produkcie lub Usłudze będą przetwarzane przeze mnie przez czas dostępności opinii w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie opinii/zażądasz jej usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza do wpisu blogowego będą przetwarzane przeze mnie przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/zażądasz jego usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, formularza kontaktowego, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie mojego fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) oraz dane osobowe, które mi przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przeze mnie przez okres istnienia fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator danych osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przeze mnie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po cofnięciu zgody Twoje dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W celu usprawnienia procesu przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, okresy przechowywania danych osobowych podane w latach będą liczone na koniec każdego roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
(Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?)

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystam świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

 • hostingodawca – MyDevil.net – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • dostawca systemu do wysyłki Newslettera – MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania) – w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki Newslettera;
 • inni podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne;
 • podmioty, które zapewniają obsługę księgowo-podatkową (fakturowanie – iFirma);
 • podmioty, które obsługują płatności i transakcje elektroniczne (Tpay);
 • pozostali podwykonawcy lub zleceniobiorcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny (wirtualne asystentki, prawnicy, graficy itp).

Jednocześnie informuję Cię, że przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.
W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
(Czy przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?)

Nie przekazuję Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzystam jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
(Jakie prawa Ci przysługują? Czego możesz się domagać?)

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację):

Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.

Sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj, że wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach nie będziesz mógł z nich skorzystać, a ja mam prawo odmówić ich spełnienia. Jeśli chcesz zrealizować swoje uprawnienia, albo masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz do mnie na adres e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl Przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

11. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
(Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?)

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyślij mi maila na adres e-mail: magdalena@panizkomputerem.pl.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
(Kiedy możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?)

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). To uprawnienie przysługuje Ci zawsze.

13. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Czy masz obowiązek podania swoich danych osobowych?)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musisz podawać swoich danych osobowych. Szczegóły związane z wymogiem podania danych osobowych zostały przedstawione w pkt 6.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
(Czy dokonuję zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania?)

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystając z określonych narzędzi Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga mi kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. Nie wpływa to na Ciebie jednak w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

15. W JAKI SPOSÓB DBAM O TWOJE DANE OSOBOWE?
(Czy Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne?)

Twoje dane osobowe są u mnie bezpieczne. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Stosuję szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

16. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?
(Czy odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których mogą być przekierowania z mojego serwisu?)

W Serwisie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadam za polityki prywatności tych stron internetowych. Zalecam, abyś zapoznał się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko mojego Serwisu.

17. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
(Czy stosuję pliki cookies i czym one są?)

Mój Serwis, podobnie jak inne strony internetowe wykorzystuje tzw. pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników. Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, marketingowych, udostępnienia i ulepszenia funkcji Serwisu.

Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

18. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?
(Czy możesz wyłączyć pliki cookies?)

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

19. W JAKIM CELU STOSUJĘ PLIKI COOKIES WŁASNE?
(W jakich celach korzystam z „własnych” plików cookies?)

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie,.

20. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAM?
(W jakich celach korzystam z plików cookies „podmiotów trzecich”?)

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics
W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

Google Tag Manager
W celu umożliwienia zarządzania skryptami (tagami) i kodami śledzenia korzystam z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC. Narzędzie to pomaga mi badać zachowania Użytkowników, co jest kluczowe w procesie optymalizacji strony. W ramach Google Tag Manager nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

Facebook Custom Audiences
W celu mierzenia skuteczności reklam i kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam, remarketingu, korzystam z narzędzia Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. W tym celu na stronie zaimplementowany został Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi dane o korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu. W ramach Pixel Facebook nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.

Hotjar
W celu lepszej optymalizacji Serwisu i usług oraz zrozumienia potrzeb, oczekiwań i doświadczeń Użytkowników z Serwisem korzystam z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited. W tym celu na stronie został zaimplementowany kod śledzący, który rejestruje wizyty Użytkowników w Serwisie i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie oraz wygenerowanie tzw. map cieplnych. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowania Użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetworzony podczas sesji i przechowywany w postaci niezidentyfikowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimie profilu użytkownika. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Na stronie https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/ znajdziesz informacje na temat możliwości blokowania Hotjar na stronie.

Korzystanie przeze mnie z usług podmiotów trzecich może powodować, że Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Zachęcam Cię do zapoznania się z politykami prywatności tych podmiotów.

Calendly, Zoom
W celu umożliwienia rezerwacji terminu konsultacji online i ich przeprowadzenia korzystam z usług Calendly i Zoom. Zachęcam Cię do zapoznania się z ich politykami prywatności.

Wtyczki narzędzi społecznościowych
W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są mi przekazywane. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę lub zablokować załadowanie się wtyczek na stronie korzystając z rozszerzeń swojej przeglądarki. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi.

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://calendly.com/pages/privacy
https://zoom-video.pl/polityka-prywatnosci/

21. CZYM SĄ LOGI SERWERA?
(Jakie informacje zbierane są w ramach tzw. logów serwera?)

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

22. CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ?
(Czy mogę wprowadzić zmiany do Polityki prywatności?)

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że moja oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Zalecam przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.09.2020r.