fbpx

Płatności i dostawa

Płatności za Zamówienie można dokonać przelewem elektronicznym online lub kartą (płatne na konto Sprzedawcy za pośrednictwem Operatora płatności Tpay). Inne formy płatności mogą być wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.
Płatność za złożone Zamówienie powinna zapłacić niezwłocznie, tj. po dokonaniu Zamówienia i przekierowaniu na stronę Operatora płatności.

Podane w sklepie ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN).


Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności Tpay – system płatności Tpay (https://tpay.com/) należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61 – 808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN (wpłacony w całości).

Produkty dostępne w Sklepie są dostarczane Kupującemu bezpośrednio po zakupie, nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Kupujący otrzymuje wówczas wiadomość e-mail zawierającą instrukcję pobrania Produktu lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem Produktów.
Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość w czasie wybranym przez Kupującego w kalendarzu online dostępnym podczas składania Zamówienia lub w czasie indywidualnie uzgodnionym ze Sprzedawcą. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze skorzystaniem z Usługi.

Szczegóły dotyczące realizacji Zamówienia znajdują się w Regulaminie.